კომპანია „შევარდენი“ ფუნქციონირებს 2008 წლიდან. მას გააჩნია დიდი სასაწყობო მეურნეობა, საიდანაც ხდება საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.
კომპანია რეალიზაციას უკეთებს პარფუმერიასა და კოსმეტიკას. „შევარდენი“ თანამედროვე სტილით მომუშავე კომპანიაა, რომელსაც გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები ისეთ ფირმებთან როგორიცაა: კოსმეტიკური გაერთიანება „სვობოდა“, „კრასნაია ლინია“, „აისტი“, „ფიტო კოსმეტიკა“, კომპანია „ნმჟკ“ და „კლივენი”
კომპანიას აქვს სავაჭრო წარმომადგენლობა ქ. ქუთაისში „შევარდენი“ ფლობს სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლის მეშვეობითაც პროდუქციით ამარაგებს სავაჭრო ქსელს მთელ საქართველოში.
„შევარდენი“ იმ ქართულ კომპანიანთაგანია, რომელიც გამოირჩევა სტაბილურობით ქართულ ბაზარზე.